Flex Giraffe GE5 R incl. Transporttasche + Sicherheitssauger VC35 LAC + Zubehör
Flex Bandfeile TRINOXFLEX FBE 8-4 140 - 453455
Spit Betonschleifer SG 125 E incl. 1 Betonschleifteller NEU Mafell Exzenterschleifer EVA 150E/5 im MAFELL-MAX 917710